Behandeling

Behandeling

Bij de eerste kennismakingsafspraken maken we samen een plan voor behandeling. Bij ieder volgende afspraak evalueren we kort hoe ver we zijn en kijken vooruit hoe we verder gaan richting de doelen die we gesteld hebben.

De behandeling richt zich in eerste instantie op bewustwording van je lichaamssignalen,
je houding en je gevoelens en dan te herkennen hoe de klacht daarmee samenhangt. De behandeling helpt je deze gevoelens te herkennen, af te tasten en onderscheid te leren maken tussen de verschillende gevoelens. Dit gebeurt in de loop van het proces van aanraken, bewegen, praten en de verschillende bewustwordingsoefeningen.

In de behandeling wordt voelbaar gemaakt wanneer je bijvoorbeeld blokkeert of afsluit, waar je voorkeuren en talenten liggen en hoe je omgaat met druk, belasting, samenwerking en grenzen.

Jezelf beter leren kennen, accepteren dat je goed bent zoals je bent, gevoelens verwerken om daarnaast manieren te ontdekken om anders met situaties, patronen en de oorzaak van je klacht om te gaan.

Gevoelens of emoties onderdrukken of negeren hebben een remmende werking op alle emoties en gevoelens. Bijvoorbeeld als iets je dwars zit en je nog ergens kwaad over bent, zul je een leuke gebeurtenis met minder plezier beleven. Door aandacht te besteden aan al je gevoelens kun je verzachting voelen, ruimte en ontspanning ervaren en tot jezelf komen.

De klacht kan bijvoorbeeld zijn dat je steeds erg vermoeid bent. Door verschillende oefeningen kan duidelijk worden waar de oorzaak ligt. De oorzaak zou kunnen liggen in het feit dat je je lichamelijke grens niet voelt of deze negeert en dus steeds te veel van jezelf vraagt. Flink zijn en doorgaan zegt je verstand terwijl je lichaam al lang signalen heeft gegeven dat het te veel was. Door je dit bewust te worden krijg je zicht op dit gedragspatroon en kun je vervolgens mogelijkheden onderzoeken anders met je grens om te gaan. Dus niet een grens die je bedenkt maar die je van binnen uit voelt. Door je gevoel serieus te nemen kun je leren om van daaruit te handelen en dus verantwoordelijkheid te nemen voor je gevoel.

Passend bij jou, in jouw maat en op jouw manier waardoor je zorg draagt voor jezelf en niet overbelast raakt. Zo kan er een nieuw en gezond evenwicht ontstaan van voelen, denken en doen.